Påskpåskpåsk
Mission
Start
Slut
Påhittat av
Verifikation
Beskrivning

 Avbryt Boot & Init 

 Kopiera texten 

 Selfdestruct! 

 Felaktig radbrytning 

Wait
Doomed
Turf Skåne Mission Machine är en javascriptbaserad webbsida som kör på en Raspberry PI i Kingslayers bokhylla. Javascript baserat på teletype.js.org. Kingslayer samt den/de som hittat på uppdragen kan inte medverka i tävlingen.